Bệnh viện Chợ Rẫy tạm ngưng hoạt động một số khoa để ngừa dịch COVID-19

Ảnh: H.Phương.
Ảnh: H.Phương.
Ảnh: H.Phương.
Lên top