Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 ở Cần Giờ

Đội chi viện Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 ở Cần Giờ. Ảnh: BVCC
Đội chi viện Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 ở Cần Giờ. Ảnh: BVCC
Đội chi viện Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 ở Cần Giờ. Ảnh: BVCC
Lên top