Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh online miễn phí qua 30 số điện thoại

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong một buổi hội chẩn online. Ảnh: BVCR
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong một buổi hội chẩn online. Ảnh: BVCR
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong một buổi hội chẩn online. Ảnh: BVCR
Lên top