Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch COVID-19

Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Lên top