Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ phát thông báo khẩn đến bệnh nhân và người nhà

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Ảnh: Tùng Giang
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Ảnh: Tùng Giang
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Ảnh: Tùng Giang
Lên top