Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 kết thúc cách ly y tế

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Lao động
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Lao động
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Lao động
Lên top