Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ở Hà Nam: Cơ sở 2 cũng phải như cơ sở 1

Lãnh đạo Bộ Y tế làm việc tại Hà Nam về bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lãnh đạo Bộ Y tế làm việc tại Hà Nam về bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lãnh đạo Bộ Y tế làm việc tại Hà Nam về bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top