Bệnh nhân số 437 diễn biến rất nặng, đang chạy ECMO

Các điểm cầu hội chẩn trực tuyến sáng 30.7. Ảnh: Lê Hảo
Các điểm cầu hội chẩn trực tuyến sáng 30.7. Ảnh: Lê Hảo
Các điểm cầu hội chẩn trực tuyến sáng 30.7. Ảnh: Lê Hảo
Lên top