Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 31 tử vong ở tuổi 28

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top