Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 28 tử vong

Các chuyên gia nỗ lực điều trị cho các ca bệnh COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia nỗ lực điều trị cho các ca bệnh COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia nỗ lực điều trị cho các ca bệnh COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top