Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 27 tử vong

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top