Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 24 tử vong

Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top