Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 18 tử vong

Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top