Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 16 tử vong

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top