Bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện

Bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top