Bệnh nhân COVID-19 thoát cửa tử ở Đà Nẵng chính thức xuất viện

Bệnh nhân COVID-19 thoát cửa tử ở Đà Nẵng chính thức xuất viện. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh nhân COVID-19 thoát cửa tử ở Đà Nẵng chính thức xuất viện. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh nhân COVID-19 thoát cửa tử ở Đà Nẵng chính thức xuất viện. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top