Bệnh nhân COVID-19 rất nặng cai ECMO thành công sau gần 1 tháng điều trị

Bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã cai ECMO sau 26 ngày điều trị. Ảnh: Tiểu ban Điều trị cung cấp
Bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã cai ECMO sau 26 ngày điều trị. Ảnh: Tiểu ban Điều trị cung cấp
Bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã cai ECMO sau 26 ngày điều trị. Ảnh: Tiểu ban Điều trị cung cấp
Lên top