Bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài được bảo hiểm chi trả hàng trăm triệu đồng

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Lên top