Bệnh nhân COVID-19 nặng hơn cả BN91 đã có những dấu hiệu cải thiện sức khỏe

Khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực cách ly điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top