Bệnh nhân Anh từng điều trị ở Đà Nẵng không còn mắc COVID-19 khi về nước

Bệnh nhân Anh từng điều trị ở Đà Nẵng không còn mắc COVID-19 khi về nước. Ảnh: TTXTDL
Bệnh nhân Anh từng điều trị ở Đà Nẵng không còn mắc COVID-19 khi về nước. Ảnh: TTXTDL
Bệnh nhân Anh từng điều trị ở Đà Nẵng không còn mắc COVID-19 khi về nước. Ảnh: TTXTDL
Lên top