Bệnh nhân 91 trải qua 100 ngày điều trị COVID-19 tại Việt Nam

Sức khoẻ bệnh nhân 91 mắc COVID-19 phục hồi tốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Sức khoẻ bệnh nhân 91 mắc COVID-19 phục hồi tốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Sức khoẻ bệnh nhân 91 mắc COVID-19 phục hồi tốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top