Bệnh nhân 91 sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ 2 chân

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Lên top