Bệnh nhân 91 phục hồi thần kỳ, tay có thể bấm được bàn phím

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị cho Bệnh nhân 91. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị cho Bệnh nhân 91. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị cho Bệnh nhân 91. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top