Bệnh nhân 91 hồi phục tốt, phổi cải thiện hơn nhiều

Lên top