Bệnh nhân 91 dương tính trở lại, phổi đông đặc và tiên lượng nặng

Ảnh: Tô Thế
Ảnh: Tô Thế
Ảnh: Tô Thế
Lên top