Bệnh nhân 91 đang được phục hồi chức năng toàn diện trước khi về nước

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top