Bệnh nhân 91 đã ngừng sử dụng toàn bộ các loại kháng sinh

Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Lên top