Bệnh nhân 91 đã bước đi được vài bước, Đại sứ Anh cảm ơn y bác sĩ

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top