Bệnh nhân 91 đã âm tính SARS-COV-2 nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục

Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Lên top