Bệnh nhân 91 có thể xoay đầu khi nhận y lệnh từ bác sĩ

Các bác sĩ, điều dưỡng đang thăm khám cho bệnh nhân 91. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ, điều dưỡng đang thăm khám cho bệnh nhân 91. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ, điều dưỡng đang thăm khám cho bệnh nhân 91. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top