Bệnh nhân 91 có thể hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly

Lên top