Bệnh nhân 91 cai thở máy thành công, phổi đã hồi phục

Bệnh nhân 91 được bác sĩ đưa ra sưởi nắng vào buổi sáng. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân 91 được bác sĩ đưa ra sưởi nắng vào buổi sáng. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân 91 được bác sĩ đưa ra sưởi nắng vào buổi sáng. Ảnh: BVCC
Lên top