Bệnh nhân 91 cai máy thở 3 ngày, có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top