Bệnh nhân 833 ở Quảng Trị từng đến ngân hàng, bưu điện, siêu thị

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực bệnh nhân số 833 sinh sống ở khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực bệnh nhân số 833 sinh sống ở khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực bệnh nhân số 833 sinh sống ở khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top