Bệnh nhân 764 từng mắc COVID-19 tử vong

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Bảo.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top