Bệnh nhân 750 ở Quảng Trị nói gì với đội ngũ y bác sĩ khi xuất viện?

Bệnh nhân 750 (phải ảnh) gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ điều trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bệnh nhân 750 (phải ảnh) gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ điều trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bệnh nhân 750 (phải ảnh) gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ điều trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top