Bệnh nhân 418 âm tính lần 1 với SASR-CoV-2 nhưng tiên lượng vẫn rất nặng

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: BV cung cấp.
Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: BV cung cấp.
Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top