Bé 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện sáng nay

Bé 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện.
Bé 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện.
Bé 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện.
Lên top