Bé 12 tuổi nuốt phải kim khâu, bác sĩ nội soi gắp ra cây kim còn nguyên sợi chỉ cước