Bất thường giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính "trắng" thông tin ở Bắc Ninh

Tờ phiếu kết quả xét nghiệm "trắng" thông tin được phát hiện ở chốt kiểm dịch xã Mai Đình- huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang. Ảnh: ĐVCC
Tờ phiếu kết quả xét nghiệm "trắng" thông tin được phát hiện ở chốt kiểm dịch xã Mai Đình- huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang. Ảnh: ĐVCC
Tờ phiếu kết quả xét nghiệm "trắng" thông tin được phát hiện ở chốt kiểm dịch xã Mai Đình- huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang. Ảnh: ĐVCC
Lên top