Bất thường công văn xin nhập vaccine COVID-19 Moderna: Bộ Y tế nói gì?

Công văn xin cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19 Moderna của Vimedimex có nhiều dấu hiệu bất thường.
Ảnh: G.L.
Công văn xin cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19 Moderna của Vimedimex có nhiều dấu hiệu bất thường. Ảnh: G.L.
Công văn xin cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19 Moderna của Vimedimex có nhiều dấu hiệu bất thường. Ảnh: G.L.
Lên top