Bất ngờ xuất hiện ca nghi mắc COVID-19, Lào Cai họp khẩn trong đêm

UBND tỉnh Lào Cai tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch  khi bất ngờ xuất hiện ca nghi mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Ảnh: Laocaitv
UBND tỉnh Lào Cai tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi bất ngờ xuất hiện ca nghi mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Ảnh: Laocaitv
UBND tỉnh Lào Cai tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi bất ngờ xuất hiện ca nghi mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Ảnh: Laocaitv
Lên top