Bắt đầu điều trị thuốc Remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

Ngày 8.8, thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 bắt đầu dùng cho bệnh nhân tại TP.HCM. Ảnh: SKĐS
Ngày 8.8, thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 bắt đầu dùng cho bệnh nhân tại TP.HCM. Ảnh: SKĐS
Ngày 8.8, thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 bắt đầu dùng cho bệnh nhân tại TP.HCM. Ảnh: SKĐS
Lên top