Bảo vệ sức khỏe tâm lý cho trẻ em phải cách ly tập trung vì COVID-19

Trẻ em được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 tại trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội). Ảnh: LĐO
Trẻ em được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 tại trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội). Ảnh: LĐO
Trẻ em được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 tại trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội). Ảnh: LĐO
Lên top