Báo động nhiễm HIV tăng cao ở nhóm đồng tính nam

Tư vấn viên lấy máu xét nghiệm cho đối tượng MSM. Ảnh: THÙY LINH
Tư vấn viên lấy máu xét nghiệm cho đối tượng MSM. Ảnh: THÙY LINH
Tư vấn viên lấy máu xét nghiệm cho đối tượng MSM. Ảnh: THÙY LINH
Lên top