Báo động gia tăng trẻ em mắc COVID-19

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc cho các bệnh nhi. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc cho các bệnh nhi. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc cho các bệnh nhi. Ảnh: BVCC
Lên top