Báo động các bệnh dị ứng- miễn dịch tăng lên, bệnh nhân tự ý điều trị

GS Lê Ngọc Thành khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
GS Lê Ngọc Thành khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
GS Lê Ngọc Thành khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top