Bánh xe bật lửa, lưỡi câu nằm trong phổi bệnh nhân tâm thần

Các "dị vật" nằm hai bên phổi của bệnh nhân.
Các "dị vật" nằm hai bên phổi của bệnh nhân.
Các "dị vật" nằm hai bên phổi của bệnh nhân.
Lên top