Ban Chỉ đạo Quốc gia họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam
Lên top