Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nói về việc tráo người trốn cách ly

Địa điểm cách ly những người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm cách ly những người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm cách ly những người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top